KONTROL BELGESİ

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin ilgili Listesinde yer alan ürünlerin ithalatında “Kontrol Belgesi” alınması gerekmektedir.
 • Kontrol belgesi düzenlemeye, Genel Müdürlük ve onun yetkilendirdiği İl Müdürlükleri yetkilidir.
 • Kontrol belgesi kapsamında yer alan ürünlerin ithalatı “Veteriner Sınır Kontrol Noktası” olarak belirlenen gümrük kapılarından yapılmaktadır.
 • Düzenlenen kontrol belgelerinin süreleri; ürünün türüne göre 4 ay, 6 ay ve 12 ay şeklinde olabilmektedir. Ürün Türkiye Gümrük Bölgesine gelmişse ve “Uygunluk Yazısı” başvurusu yapılmışsa; kontrol belgesinin geçerlilik süresi bitse bile, dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

Kontrol Belgesi Muafiyetler:

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla; ilgili listede yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülki ve askeri erkana hediye edilen, özel ve resmi hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için kontrol belgesi düzenlenmez.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ilgili listede yer alan ürünlerden aşağıda belirtilen kapsamda getirilenler için kontrol belgesi düzenlenmez;
 • Yabancı devlet başkanları ile beraberindekiler tarafından, bulundukları süre içinde kullanılmak veya tüketilmek üzere getirilen,
 • Diplomatik veya konsüler temsilciliklere ait,
 • Bilimsel amaçlar, sergiler, sportif ve kültürel faaliyetler için getirilen,
 • Olağanüstü hallerde hibe olarak gönderilen,
 • Numune olarak gelen.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olması kaydıyla; ilgili eklerde yer alan ve “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” kapsamındaki ürünlerin petrol sanayi, beşeri ilaç sanayi, sabun sanayi, kozmetik sanayi ve benzeri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetimine tabi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda kontrol belgesi veya uygunluk yazısı düzenlenmez.