TAKVİYE EDİCİ GIDA

Takviye Edici Gıda” normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla; vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin ögelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri ifade eder.

Ürün Özellikleri: Takviye edici gıdaların özelliklerine ait kriterler aşağıda yer almaktadır.

Takviye edici gıdalarda; sadece Ek-1 de yer alan vitamin ve mineraller, Ek-2 de belirtilen formlarda kullanılmalıdır.

Takviye edici gıdalarda kullanılan vitamin ve minerallerin günlük maksimum limitleri Ek-3 e uygun olmalıdır.

Takviye edici gıdaların bileşiminde bulunan botanikler, Bakanlık tarafından yayınlanan ve güncellenen Bitki Listesi ne uygun olmalıdır.

Takviye edici gıdaların bileşiminde bulunan diğer maddeler, Bakanlıkça yayımlanan ve güncellenen Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi ne uygun olmalıdır.

Takviye edici gıdalar, son tüketiciye sadece hazır ambalajlı olarak sunulur.

Vitamin ve mineral içeren takviye edici gıdalarda; üretici tarafından tüketilmesi tavsiye edilen ürünün günlük porsiyonundaki her bir besin öğesinin minimum miktarı, 11 yaş ve üzeri bireyler için “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği“nde yer alan beslenme referans değerinin % 15’i olur. 4-10 yaş grubu çocuklar için ise, bu değerin yarısı alınır.

Katkı Maddeleri

Takviye edici gıda ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri, “Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği“nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri

Takviye edici gıda ürünlerinde kullanılan aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, “Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği“nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Takviye edici gıda ürünlerindeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği“nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Takviye edici gıda ürünleri, “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği“nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Ambalajlama

Takviye edici gıda ürünlerinin ambalajları, “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği“nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Etiketleme

Takviye edici gıda ürünlerinin etiketleri, “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği“nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.