ÖN BİLDİRİM ETİKET İŞLEMLERİ

Etiket ve Bileşen Listesi
  • Gıdaların etiketleri “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği“, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin etiketleri “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği” ve ürünler ile ilgili diğer mevzuatta yer alan etiketleme kurallarına uygun olmak zorundadır.
  • Hammadde olarak ithal edilen, doğrudan piyasaya arz edilmeyen, ambalajsız getirilen, son tüketiciye veya toplu tüketim yerine sunulmayan gıda ve yem için etiket aranmaz. Etiketleme zorunluluğu olan ürünlerin etiketleme işlemi tamamlanmadan uygunluk yazısı düzenlenmez.
  • Bileşen listesi, ihracatçı veya üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenir. Etiketleme Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamındaki ürünler için bileşen listesi aranmaz. Ancak ürün adından ürünün ne olduğunun anlaşılamadığı durumlarda, İl Müdürlüğü tarafından ithalatçı firmadan söz konusu ürün bildirimi ile ilgili ek beyan talep edilebilir.
  • Bileşen listesinde, “Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği” kapsamında yer alan aroma vericilerin, daha özel bir ismi veya tanımının belirtilmesi durumunda ayrıca FEMA kodlarının belirtilmesine gerek yoktur.
  • Mevzuat gereği etiketinde miktar veya oran belirtilmesi zorunlu olan bileşenlerin, bileşen listesinde miktar veya oranları bulunmalıdır.
  • Bileşen listelerinde , sadece bitki listesinde yer alan bitkiler için bitkinin Latince ismi ve bitkinin kullanılan kısmı aranacaktır. Yaygın olarak kullanılan bitkilerin Latince isimleri ile kullanılan kısımlarının bileşen listesinde belirtilmesi zorunlu değildir.