TAKVİYE EDİCİ GIDA BAŞVURUSU

Üretici veya ithalatçı, onay başvurusu yapacağı her takviye edici gıda için başvuruda istenilen bilgi ve belgeler ile bu belgelerin yer aldığı CD/DVD’yi (CD/DVD kopyalanamayacak ve bilgi ve belgelerde değişiklik yapılamayacak şekilde hazırlanmalıdır) hazırlayarak dosya halinde İl Müdürlüğüne müracaat eder. Bilgi ve belgeler orijinal veya kopya olabilir. Kopya olan belgeler, üretici veya ithalatçı tarafındanAslı Gibidirkaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. Bilgi ve belgelerin içerik olarak ayrılarak tek tek adlandırılıp CD/DVD’ye yüklenmesi gerekir.

Takviye Edici Gıda Onay Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler

Dilekçe

Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi

Yüzde bileşen listesi

Spesifikasyon belgesi

Tavsiye edilen günlük alım dozu

Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP (İyi üretim uygulamaları) uygulandığına dair taahhütname

Fason üretimlerde fason sözleşmesi

Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı

İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri (Varsa)

Ücret makbuzu

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname