TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY VE KAYIT İŞLEMLERİ

İl Müdürlüğü, onay başvuru dosyalarını başvuru tarihine göre değerlendirir. Her bir takviye edici gıda dosyası için “Takviye edici gıda onay ve değerlendirme formu” düzenler. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlıkları açık bir şekilde başvuru sahibine resmi yazı ile bildirir.

İl Müdürlüğü, bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda;

 • Takviye edici gıdanın markası ve ismini,
 • Takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesini,
 • Gıda işletmesinin alan adı ve URL adres/adreslerini,
 • Ticari formunu ve takdim şeklini

GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne girişlerini yapar, onay numarasını alır ve takviye edici gıdayı onaylar.

Onay numarası alınacak takviye edici gıdanın bileşenlerinin GGBS üzerinden seçilerek girilebilmesi için ilgili alanda isimlerinin bulunmaması durumunda, bu bileşenlerin isimlerini GGBS’deki alanda tanımlanması amacıyla Bakanlığa gönderir ve takviye edici gıdanın onaylandığını resmi yazı ile başvuru sahibine bildirir. Onay işlemleri ile ilgili bilgilerin gıda güvenliği bilgi sistemine girişlerini ve gerekli güncellemeleri yapar.

2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdaların onay işlemleri; 

 • İl Müdürlüğü; başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın başvuru dosyasını CD/DVD ile, ayrıca bilgi ve belgeleri ise elektronik ortamda Bakanlığa gönderir.
 • Bakanlık, İl Müdürlüğü vasıtasıyla 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onayı ile ilgili ilave bilgi ve belge isteyebilir.
 • Bakanlık TEG (Takviye Edici Gıda) Komisyonunca değerlendirilen 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onay başvuru değerlendirme sonucunu İl Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirir.
 • Bakanlıkça uygun görülmesi halinde İl Müdürlüğü, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdaya vermiş olduğu onay numarasını gıda işletmecisine resmi yazı ile bildirir.

Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde (GGBS) takviye edici gıda onay ve kayıt işlemleri;

 • İl Müdürlüğü, GGBS’de takviye edici gıda onayını aşağıdaki numaralandırma sistemiyle yapar;
 • 000001: İl Müdürlüğü tarafından GGBS sisteminde takviye edici gıda için verilen 6 haneli numara
 • Gün/Ay/Yıl: Takviye edici gıda onay tarihi gün, ay ve yıl olarak açıkça belirtilir. Onay tarihi GGBS’den onay numarasının alındığı tarihtir.
 • Onay numarası alınacak takviye edici gıdanın bileşenlerinin GGBS üzerinden seçilerek girilebilmesi için bileşenlerin isimleri GGBS’deki ilgili alanda Genel Müdürlükçe tanımlanır.
 • Onaylanmış takviye edici gıdanın ithalatını yapacak gıda işletmesinin GGBS’deki faaliyet konusuna “Takviye edici gıda ithalatçısı” faaliyet konusunu ekler. Gıda işletmesinin sorumlu biriminin farklı bir İl Müdürlüğü olması durumunda, takviye edici gıdayı onaylayan İl Müdürlüğü sorumlu İl Müdürlüğü ile irtibata geçer ve GGBS’de ilgili faaliyet alanının eklenmesini sağlar.

Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri;

 • Gıda işletmelerinin, ilgili yönetmelik hükümlerine göre kayıt ve onay işlemleri yürütülür. Yurt içinde faaliyet gösteren takviye edici gıda üreten (fason üretici de dahil) gıda işletmelerinin, işletme kayıt ve onay numarası almaları zorunludur.
 • İthalatçı firma; işleme ve üretim kapsamında faaliyet göstermiyor ve ithal ettiği takviye edici gıda ile ilgili üretim, işleme veya depolama vb. faaliyetlerde bulunmuyor ise kayıt veya onay almak zorunda değildir. Bu durumda İl Müdürlüğü, söz konusu ithalatçıyı “Takviye edici gıda ithalatçısı” faaliyet konusu ile GGBS’ye kaydeder. 
 • Gıda işletmesinin adresinin değişmesi durumunda, işletme kayıt ve onay numarası yenilenir.