KONTROL BELGESİNE TABİ ÜRÜNLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi olan ve ithalatında uygunluk yazısı düzenlenebilmesi için ithalattan önce kontrol belgesi alınması gereken ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ GEREKEN ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Aşağıda yer alan tabloda GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon)’ları verilen ürünler için kontrol belgesi düzenlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Tablo – 1

Fasıl GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)
 02. Fasıl 02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08 (0208.90.70 Kurbağa bacağı hariç)

02.09

02.10

 04. Fasıl 0407.00

0409.00.00

 05. Fasıl 05.06

05.10

 15. Fasıl 15.01 (1)(2)

15.02 (1)

15.03 (1)

(1) Bakanlığın denetimine tabi olmayan sanayilerde (sabun sanayi, petrol sanayi vb.) kullanılacak olan ürünler hariç.

(2) Yem amaçlı kümes hayvanlarının yağları hariç

 

Aşağıda yer alan tabloda GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon)’ları verilen ürünler için kontrol belgesi düzenlemeye karşılarında belirtilen İl Müdürlükleri yetkilidir.

Tablo – 2

Fasıl Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Yetkili İl Müdürlükleri
04. Fasıl 04.02

 


04.03

04.05

04.06

Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ

 


 

Ankara

 

 05. Fasıl 05.07

05.11 

Ankara, İstanbul, Bursa

Kocaeli, İzmir, Mersin 

 15. Fasıl 15.01(1)(2) 

15.02(1)

15.03(1)

15.04(3)

(1) Bakanlığın denetimine tabi olmayan sanayilerde (sabun sanayi, petrol sanayi vb.) kullanılacak olan ürünler

(2) Yem amaçlı kümes hayvanlarının yağları

(3) Yem amaçlı balık yağı

 Ankara, İstanbul, Samsun

Kocaeli, İzmir, Mersin

 16. Fasıl 16.01

16.02

16.03

İstanbul 
 19. Fasıl 19.01

19.02

19.05 

 Ankara, İstanbul, İzmir
 21. Fasıl 21.03

21.04

2105.00

21.06 

Ankara, İstanbul, İzmir 
23. Fasıl 23.01 Ankara, İstanbul, Bursa

Kocaeli, İzmir, Mersin, Samsun

 

Tablo – 1 ve Tablo – 2‘de yer alan ürünlerin dışında, veteriner kontrollerine tabi olan hayvansal ürünlerin ithalatında kontrol belgesi düzenlemeye; Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon İl Müdürlükleri yetkilidir.